Desktop Sharing plugin upgrade
Scheduled Maintenance Report for MyOwnConference.com
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 10, 2021 - 22:31 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 10, 2021 - 22:03 CEST
Scheduled
[EN] We will upgrade our downloadable plugin for the desktop sharing and non-webrtc broadcasting. All our clients will be forced to download and install a new version to replace the current one. Thank you for understanding.

[PL] Dzisiaj zaktualizujemy naszą wtyczkę do udostępniania ekranu i transmisji bez korzystania z technologii WebRTC. Aby zaktualizować program i nadal korzystać z tych możliwości, nasi Klienci powinni pobrać wtyczkę ponownie. Dziękujemy za zrozumienie.

[RU] Сегодня мы обновим наше скачиваемое расширение для показа экрана и трансляций без использования технологии WebRTC. Чтобы обновить старую версию и дальше пользоваться этими возможностями, все наши клиенты должны скачать новое расширение. Спасибо за понимание.

[UK] Сьогодні ми оновимо наше завантажуване розширення для показу екрану і трансляцій без використання технології WebRTC. Щоб оновити стару версію і далі користуватися цими можливостями, всі наші клієнти повинні завантажити нове розширення. Дякуємо за розуміння.
Posted Sep 10, 2021 - 08:10 CEST
This scheduled maintenance affected: Main components (Desktop sharing).